Es muy raro verlos en las áreas urbanas, manifestó el especialista, así que los casos de infectados son pocos en la … [89] Deles, a terra de diatomeas volveu a utilizarse modernamente como un pesticida residual e non tóxico (cando está en forma amorfa) para a eliminación de chinches. Pueden convertirse en vehículo para la propagación de microorganismos patógenos, algunas especies pueden causar picaduras molestas. [23], As chinches das camas xa foron mencionadas na antiga Grecia no ano 400 a.C., e posteriormente por Aristóteles. A femia pon ovos fertilizados ata que esgota o esperma do seu conceptáculo. Por el momento, la mejor solución para los chinches es contratar a una empresa de control de pla Tenga en cuenta que si es menor de 18 años, no podrá acceder a este sitio. [60][61], A erradicación de C. lectularius require usar unha combinación de estratexias sen pesticidas e o uso ocasional de pesticidas. Para prevenir este tipo de plagas, se requiere tratar a las mascotas (preferiblemente bajo vigilancia veterinaria) y aplicar un control químico, principalmente en los sitios de descanso del los animales. [12][72] A diminución das poboacións de cascudas nas casas polo uso de insecticidas efectivos contra este insecto, que son o principal depredador das chinches, axudaron ao rexurdimento das poboacións de chinches, como o fixo tamén a prohibición do DDT e outros potentes pesticidas. Despois as follas eran destruídas. [40], A "feromona de alarma da chinche das camas" consta das substancias (E)-2-octenal e (E)-2-hexenal. Mudan seis veces antes de converterse en adultos fértiles e deben alimentarse polo menos cunha toma de sangue para completar cada muda. ¿Tienes 18 años o más? As ninfas acabadas de emerxer son translúcidas, de cores máis claras e fanse máis marróns a medida que mudan e chegan á madurez. Forman colonias de un tamaño que se extiende desde unas docenas de individuos predadores que viven en pequeñas cavidades naturales, a colonias muy organizadas que pueden ocupar grandes territorios compuestas por millones de individuos. Os machos de C. lectularius asignan o 12% do seu esperma e o 19% do seu fluído seminal ao apareamento. [37], Todas as chinches aparéanse por inseminación traumática. Chinche de cama (Bedbugs) ... En Panamá existen muchos tipos de termitas, por ejemplo: Comején Arbóreo: Construyen sus nidos en los árboles y algunas veces dentro de edificios. As feromonas que flotan no aire son as responsables de que se produza a agregación. También pueden introducir chinches en sus viviendas llevando muebles o ropa usada infestadas a sus casas. Os compoñentes antibacterianos que conteñen poderían usarse contra patóxenos humanos e ser unha fonte de moléculas farmacoloxicamente activas. [106], Todo o contido está dispoñible baixo a licenza, Distribución do esperma e o fluído seminal. [53], C. lectularius só se alimenta cada cinco ou sete días, o cal indica que non pasa a maior parte do seu tempo buscando un hóspede. A terra de diatomeas ten unha efectividde baixa, pero o xel de sílice é máis efectivo. remedios para eliminar chinches - como eliminar las chinches rapidamente. ", Mellanby, Kenneth. [18] Un estudo atopou que se producían taxas do 100% de mortalidade ao expoñelos a temperaturas superiores a 50 °C durante máis de 2 minutos. Bot. Moitas especies destes microbios viven nos corpos das femias despois do apareamento e poden causar infeccións nas femias. Utilizan feromonas e cairomonas para comunicar os seus lugares de nidación, alimentación e reprodución. O número de ovos que produce unha femia de C. lectularius non depende do esperma que almacena, senón do nivel nutricional da femia.[47]. [43][44], Os machos de Cimex lectularius teñen nos seus xenitais microbios procedentes do medio ambiente. cit. Encyclopedia Americana, 1996 ed., v. 3, p. 413, Última edición o 7 de agosto de 2020 ás 14:41, "What Are Bed Bugs? Segundo informes de 2009, as novas xeracións de chinches das camas resistentes a pesticidas poden sobrevivir só dous meses sen comer. Muchas veces solo vemos sus excretas, en forma de pequeñas bolitas de madera. [58] Hai cans adestrados para a detección de chinches que descobren os lugares de infestación, cunha exactitude entre o 11% e o 83%. Como medidas preventivas, se recomienda sellar los orificios de entrada a los edificios y eliminar fuentes de agua y alimento. [6][38] As femias posúen un tracto reprodutor que funciona durante a oviposición, pero o macho non usa este tracto para a inseminación de esperma. [7], As puntas dos estiletes maxilares esquerdo e dereito non son iguais; o dereito é ganchudo e curvado e o esquerdo é recto. (A crenza no uso medicinal das chinches persistiu ata polo menos o século XVIII, cando Guettard recomendaba o seu uso no tratamento da histeria. mostraron que o apareamento podería estar limitado polo fluído seminal. This website is estimated worth of $ 8.95 and have a daily income of around $ 0.15. En C. lectularius e todas as especies de chinches das camas excepto Primicimex cavernis, o esperma é inxectado no chamado mesospermalege,[6] un compoñente do spermalege ou órgano de Berlese,[6] unha estrutura xenital secundaria que reduce as feridas e os custos inmunolóxicos de inseminación traumática. Aínda que en certas condicións frías os adultos poden vivir ata un ano sen alimentarse,[29] nas condicións cálidas típicas intentan alimentarse en intervalos de 5 a 10 días, e os adultos poden vivir uns 5 meses sen comer. [57], As chinches poden detectarse tamén polo seu cheiro característico a framboesas podres. [15] As investigacións feitas sobre o seu potencial para transmitir o HIV, SARM, hepatite B, hepatite C e hepatite E non atoparon que as chinches puidesen transmitir as doenzas asociadas con eses patóxenos. [8], Aínda que estas chinches poden estar infectadas con polo menos 28 patóxenos humanos, ningún estudo atopou que estes insectos sexan capaces de transmitilos aos humanos. Nalgúns países hai informes das autoridades sanitarias, como no Reino Unido en 1933, de que todas as casas en moitas áreas tiñan un certo grao de infestación de chinches. "Fertilization and Egg Production in the Bed-bug, Cimex Lectularius L.". Os machos son xeralmente incapces de discriminar entre os sexos ata despois de que iniciaron a monta, pero si o fan antes de consumar a inseminación. Aínda que estes beneficios non son directos, as femias poden producir máis ovos que o óptimo incrementando a cantidade dos xenes das femias na poza xénica. [59] Por razóns de sanidade pública, recoméndase que se chame a un servizo profesional de control de pragas para erradicalos, en vez de intentar facelo un mesmo, especialmente en edificios de moitas vivendas. [35] Os machos ás veces intentan aparearse con outros machos e perforan o seu abdome. Estes microbios danan as células espermáticas, o que as fai incapaces de realizar a fecundación dos gametos femininos. Nas femias evolucionou o spermalege para protexelas das feridas e da infección. Las medidas preventivas incluyen mantener los alimentos almacenados en contenedores cerrados, cubos de basura con tapa hermética y una limpieza frecuente y esmerada en las cocinas. [66] O fungo Beauveria bassiana estaba sendo investigado en 2012 pola súa capacidade de control das chinches. Estes sitios poden ser moi variados, como maletas, interior de vehículos, interior de mobles, nas inmediacións das cabeceiras das camas e mesmo en enchufes eléctricos. Malia estes avances, a diferenza de custo entre a dependencia da dose de exaculado e a dependencia da frecuencia de apareamento non foron explorados. Cimex pilosellus e Cimex pipistrella infestan principalmente a morcegos, mentres que Haematosiphon inodora, unha especie norteamericana, infesta principalmente a aves de curral. Somos una empresa, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado, y con personal calificado en la prestación del servicio por más de 17 años en el manejo integrado de plagas, brindando una asistencia competitiva y profesional, de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes en las propiedades, localidades industriales, domésticas, hoteleras y comerciales.10 Propuxéronse dúas razóns polas cales as femias non liberan feromonas de alarma para protexerse. ", "7 On Your Side: Get rid of bed bugs for less than $15", "Detecting Bed Bugs Using Bed Bug Monitors (from Rutgers NJAES)". (17 February 2012). [50] Mudan o seu exoesqueleto por écdise en cada unha das fases, desbotando o exoesqueleto vello. Los chinches de cama están activos solamente durante la noche, usualmente antes del amanecer. [97][99][100][101] Unha teoría recente sobre este rexurdimento das chinches en Norteamérica sostén que nunca chegaron a desaparecer de todo, senón que foron forzadas a buscar hóspedes alternativos, xa que no seu ADN non se observa ningún pescozo de botella evolutivo, e atopáronse en abundancia en granxas de aves, desde onde despois as puideron espallar os traballadores das granxas. A picadura adoita producir un inchamento na pel sen punto vermello, pero cando moitas chinches se alimentan nunha pequena área da pel, poden aparecer puntos vermellos despois de que o inchamento baixa.[18]. Cando unha chinche está esfameada, abandona o seu refuxio e empeza a buscar un hóspede do que comer. lectularius. Chinche de cama (Bedbugs) Su alimentación es hematófaga, es decir se nutre con sangre de humanos y de otros animales de sangre caliente. [54], C. lectularius forma agregacións con outros individuos en todos os estadios vitais e todas as condicións de apareamento. Libérase cando a chinche é molestada, como durante un ataque dun predador. Giovanni Antonio Scopoli detectou a súa presenza en Carniola (por onde hoxe está Eslovenia) no século XVIII. [96] Posteriormente, usouse o DDT como unha boa alternativa efectiva e máis segura. "Natural Fungus May Provide Effective Bed Bug Control", "Bed-bug DNA scanned for vulnerabilities", 10.1603/0022-2585(2007)44[175:IRITBB]2.0.CO;2, "Bloodthirsty Bedbugs Stage Comeback in U.S., Europe", "Bed Bug Resurgence a Multifactorial Issue: Hygiene, insecticide bans, globalization all contribute", https://weather.com/news/trending/video/florida-fears-bedbug-infestation?pl=pl-editor-picks, "That soon after the Fire of London, in some of the new-built Houses they were observ'd to appear, and were never noted to have been seen in the old, tho' they were then so few, as to be little taken notice of; yet as they were only seen in Firr-Timber, 'twas conjectured they were then first brought to, "According to Scopoli's 2nd work (loc. Carayon, J. Durante el día, se esconden en las grietas y las ranuras de las paredes, el piso, la cama y … As femias fecundadas que tomaron alimento dabondo poñen de tres a catro ovos cada día continuamente ata o final da súa vida (uns nove meses en condicións cálidas), poñendo posiblemente uns 500 ovos durante ese tempo. [96], O declive das poboacións de chinches das camas no século XX adoita atribuírse ao uso de potentes pesticidas que non se tiñan utilizado anteriormente. Existen varios medios por los que una vivienda puede resultar infestada con chinches de cama; las personas pueden ser infestados en hoteles, moteles u otro tipo de alojamientos, y llevarlos a sus casa entre su equipaje. Son parásitos externos, que generalmente se alojan en mascotas como perros y gatos, aunque pueden encontrarse en animales exóticos como aves y serpientes. [31], Pode recuperarse ADN humano dos aparatos dixestivos das chinches ata 90 días despois de que comeran o sangue, o cal significa que podería ser usado con propósitos forenses para identificar de que persoa se alimentou unha chinche.